กล้อง เซนเซอร์ CCD
(Charge Coupled device)

เครื่องบันทึก DVR
(Digital Video Recorder)

ชุดจ่ายไฟ
POWER SUPPLY

ไฟ-ไซเรน(SIREN)

ไมค์ (MIC)

หัวกล้อง BNC : F -TYPE